Blogoverzicht

Verzekeringen

Veelgestelde vragen

1. Ik heb een casco verzekering. Wanneer is een schade-expert nodig?

Bij alle schade groter dan € 500 schakelen we een onafhankelijke deskundige in. Als een deskundige ook in andere situaties nodig is, laten we u dat weten.

2. Ik heb een autoverzekering WA + volledig casco bij Baloise. Krijg ik een vervangende auto na schade?

Ja, onder de dekking van de “Pechhulp” krijgt u bij “volledig Casco” direct een vervangende auto via onze Pechhulpdienst (SOS International). Deze auto mag u gebruiken totdat uw auto is afgeleverd bij een bij ons aangesloten schadeherstelbedrijf. De auto mag u echter nooit langer gebruiken dan 4 dagen

3. Ik heb geen volledige casco verzekering, heb ook geen rechtsbijstand en ben aangereden. Helpt u mij om de schade door de ander te laten terugbetalen?

Ja, als u alleen voor WA of WA en Beperkt casco verzekerd bent en u bent aangereden door een andere particuliere bestuurder in een personenauto met Nederlands kenteken. U kan dan de schade door ons laten regelen. U kan natuurlijk ook de schade rechtstreeks melden bij de verzekeraar van de bestuurder waardoor u bent aangereden. U handelt in dat geval de schade zelf rechtstreeks af met die verzekeraar.

4. Is mijn woonplaats van invloed op de premie die ik moet betalen?

Ja. Nederland is verdeeld in verschillende regio’s. De premie hangt af van hoe groot het risico op schade is in de regio waar u woont. Het risico is in de grote steden bijvoorbeeld groter dan in het noorden van Nederland.

5. Kan ik mijn autopremie in delen betalen?

U kunt de premie per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand betalen. Betaling per halfjaar, kwartaal of per maand kan alleen via een automatische incasso of per AcceptEmail. Kiest u voor een gespreide betaling? Dan betaalt u een toeslag. In onderstaande tabel kunt u zien wat deze toeslag is.

Termijn Toeslag
Maand  5%
Kwartaal  4%
Halfjaar  3%

 

6. Wat is het verzekerde bedrag bij mijn WA- verzekering?

Wij betalen per schademelding tot maximaal 2.500.000 euro voor schade aan de auto of spullen van anderen. Raakt iemand gewond of overlijdt iemand door uw schuld? Dan betalen wij maximaal 6.250.000 euro.

7. Wat is een WA- verzekering?

Een WA-verzekering is een autoverzekering. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of aan zaken van anderen. U bent niet verzekerd voor eigen schade.

8. Is de dagwaarde belangrijk voor de premie bij een cascoverzekering?

Nee, de premie voor een cascoverzekering bepalen wij op basis van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Dat is de waarde van de auto op het moment van introductie en zoals die in de consumentenfolders staat. Het is dus niet de daadwerkelijke prijs die u voor de auto heeft betaald. Deze kan lager zijn doordat er korting op gegeven wordt.

9. Waarvoor ben ik verzekerd bij een allrisk? Is dat een WA + volledige casco verzekering?

Ja. De allrisk autoverzekering is onze meest uitgebreide verzekering. U bent bij een WA + volledige casco verzekering verzekerd voor schade:

  • die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of aan zaken van anderen;
  • aan u eigen auto door brand, blikseminslag, kortsluiting, storm, inbraak, diefstal of vandalisme
  • aan de ruiten van uw auto;
  • aan u eigen auto door botsingen, van de weggeraken, omslaan of in het water terecht komen.

10. Wat is de consumenten prijs?

Met de consumentenprijs bedoelen we de oorspronkelijke catalogusprijs. Dat is de waarde van de auto op het moment van introductie en zoals die in de consumenten uitingen staat. De prijs hangt af van het merk, type, model en de extra accessoires die bij de auto in de fabriek zijn gezet.

11. Hoe lang is mijn autoverzekering buiten Nederland geldig?

Woont u in Nederland en gaat u tijdelijk naar het buitenland? Bijvoorbeeld voor vakantie? Dan bent u gewoon verzekerd. Woont u niet meer in Nederland, dan blijft u verzekerd totdat uw auto een buitenlands kenteken krijgt. Omdat belastingregels per land verschillen, bepaalt elk land hoelang u daar met uw Nederlandse Kenteken mag rijden.

Verblijfsduur minder dan 6 maanden
Verblijft u niet langer dan 6 maanden in het buitenland en houdt u een adres aan in Nederland? Dan kunt u gewoon bij ons verzekerd blijven. U mag dan niet uw auto uitlenen aan de bewoners van het gastland. Familie of vrienden die op bezoek komen vanuit Nederland mogen wel in uw auto rijden. 

Verblijfsduur langer dan 6 maanden
Verhuist u voor langer dan 6 maanden naar het buitenland? Dan moet u de auto in het land van keuze inschrijven. Uw auto krijgt dan ook een buitenlands kenteken. U moet uw auto dan ook verzekeren bij een verzekeraar in dat land. 

U heeft bij ons bij emigratie nog maximaal 180 dekking. In deze periode kunt u de inschrijving van uw auto regelen.

12. Kan ik een bonusbescherming afspreken en mijn no-claim behouden?

Ja. U kunt bij ons de bonus-malusbeschermer afsluiten. U valt dan niet terug in korting bij de eerste door u veroorzaakte verkeersschade in het verzekeringsjaar aan een andere weggebruiker. Van die andere weggebruiker moeten we dan wel zijn naam en adres weten.

Na een schade heeft u wel minder schadevrije jaren. Dat kan betekenen dat als u overstapt naar een andere verzekeraar u minder korting krijgt omdat deze verzekeraar u lager inschaalt op de bonus-malusladder.

13. Mag ik de dekking wijzigen?

Ja, dat kan. U kan op elk moment via mijn polismap de dekking van uw verzekering wijzigen. U kan uw verzekering uitbreiden met een rechtsbijstand-, ongevallen-inzittenden- of schadeverzekering voor inzittenden. Ook kunt u deze uitbreiding elk moment stopzetten. U kan uw auto omzetten van volledig casco naar beperkt casco en omgekeerd. De meeste mensen verzekeren een auto van 7 jaar en jonger voor WA en Volledig Casco. Een auto met een leeftijd tussen de 7 en 10 jaar voor WA en Beperkt Casco en een auto ouder dan 10 voor alleen WA. De uitbreidingen worden bij elke auto leeftijd afgesloten. Dit hangt af van ieders persoonlijke behoefte. Zie voor een uitgebreide toelichting over de verschillende dekkingen  https://www.baloise.nl/auto-verzekeren/onze-verzekeringen/

14. Tot welk bedrag ben ik verzekerd bij een WA + volledig casco verzekering?

Wij betalen per schademelding tot maximaal € 2.500.000 voor schade aan spullen van anderen. Raakt iemand gewond of overlijdt iemand door uw schuld? Dan betalen wij maximaal € 6.250.000. Ontstaat de schade in een land waar volgens de wet een hoger maximumbedrag geldt? Dan betalen wij maximaal dat hogere bedrag. Voor uw eigen auto betalen we de reparatiekosten tot maximaal het verzekerde bedrag.

15. Is mijn aanhanger of caravan ook verzekerd?

Een aanhanger of caravan is gratis meeverzekerd voor de WA-verzekering. Deze moet dan wel aan de auto vastzitten. Ook mag u niet bezig zijn met spullen laden of lossen op het moment dat er schade ontstaat. U kunt bij ons eventueel een groene kaart voor de aanhanger of caravan aanvragen. Neem daarvoor contact met ons op.

16. Wat is het verschil tussen een Ongevallen Inzittendenverzekering (OI) en een Schadeverzerkering Voor Inzittenden (SVI)?

De ongevallen inzittendenverzekering keert een bedrag uit als een inzittenden in uw auto door een verkeersongeluk blijvend invalide raakt of overlijdt. Bij overlijden wordt € 15.000,- uitgekeerd aan de nabestaanden en bij blijvende invaliditeit krijgt de betrokkene maximaal € 30.000,- uitgekeerd. Dat is het bedrag bij 100% blijvende invaliditeit. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt dat bedrag vermenigvuldigt met de procentuele mate van invaliditeit. Dus als iemand 50% blijvend invalide is dan krijgt hij 50% van € 30.000,- = € 15.000,-. 

De schadeverzekering inzittenden keert aan een gewonde of overleden inzittende in uw auto de daardoor geleden schade uit. U kunt dan denken aan inkomensverlies omdat u (tijdelijk) niet meer of minder kan werken of omdat u hulp nodig heeft in de huishouding. Bij overlijden de kosten van de begrafenis en het inkomensverlies dat uw nabestaanden hebben door het overlijden. Ook vergoeden wij de schade aan of verlies van kleren en schoenen door het verkeersongeval. 

De schadeverzekering inzittenden is er in twee varianten. De basis- en de uitgebreide dekking. De basis dekking keert bovenstaande schade uit tot maximaal € 100.000,- per persoon en per gebeurtenis tot maximaal € 500.000,-.
De uitgebreide dekking keert bovenstaande schade uit tot maximaal € 1.000.000,- per gebeurtenis. Als meerdere inzittenden schade hebben en de totale schade is meer dan het maximum per gebeurtenis wordt het maximumbedrag naar verhouding onder de schade hebbende inzittenden verdeeld.  

17. Waarom wordt de cascopremie niet over de dagwaarde van de auto berekend in plaats van over de oorspronkelijke nieuwwaarde (cataloguswaarde)?

De catalogusprijs verandert niet en de dagwaarde wel. Door uit te gaan van de catalogusprijs weten we zeker dat u altijd de juiste premie betaalt. Om de precieze catalogusprijs te bepalen, kijken we onder meer naar het merk, type, model en de extra accessoires die u er in de fabriek op heeft laten zetten.

18. Is een autoverzekering verplicht?

Ja. In Nederland moet u verplicht een WA-autoverzekering hebben.

19. Wat is een WA + beperkte casco autoverzekering?

Met de WA + beperkte casco verzekering bent u verzekerd voor schade: 

  • die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of aan zaken van anderen; 
  • aan u eigen auto door brand, blikseminslag, kortsluiting, storm, inbraak, diefstal.
  • ruitschade 

20. Wat is de assurantiebelasting bij een autoverzekering en hoe hoog is deze?

Assurantiebelasting (verzekeringsbelasting) is een speciale belasting die wordt geheven op verzekeringen. De regering bepaalt het percentage. Momenteel betaalt u 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten die te maken hebben met de verzekering.

21. Hoe kan ik de WA-verzekering stoppen?

Stoppen wordt ook wel beëindigen of royeren genoemd. Als u de verzekering stopt, stopt de verzekering ook helemaal. U betaalt dan geen premie meer, heeft geen overeenkomst meer met ons en u kunt dan niet meer op ons rekenen voor hulp of een vergoeding bij schade

22. Hoe moet ik mijn WA-verzekering opzeggen?

Opzeggen kunt u snel en gratis doen via onze website als u bent ingelogd in uw eigen “mijn polismap” omgeving. U kunt ook opzeggen per brief. U moet dan een kopie van het vrijwaringsbewijs meesturen. Zegt u op per brief, dan betaalt u hiervoor administratie kosten. Deze kosten kunt u hier bekijken.

23. Ik heb mijn bedrijfswagen bij Baloise verzekerd. Kan ik de privéauto van mijn partner bij u verzekeren met dezelfde korting?

Ja dat kan. Het moet dan wel gaan om een eenmansbedrijf.

  • 03.05.2020