Blogoverzicht

Verzekeringen

Veelgestelde vragen

1. Ik heb een casco verzekering. Wanneer is een schade-expert nodig?

Bij alle schade groter dan € 500 schakelen we een onafhankelijke deskundige in. Als een deskundige ook in andere situaties nodig is, laten we u dat weten.

2. Ik heb een autoverzekering WA + volledig casco bij Baloise. Krijg ik een vervangende auto na schade?

Ja, onder de dekking van de “Pechhulp” krijgt u bij “volledig Casco” direct een vervangende auto via onze Pechhulpdienst (SOS International) totdat we uw auto hebben afgeleverd bij een aangesloten schadeherstelbedrijf.

3. Ik heb geen volledige casco verzekering, heb ook geen rechtsbijstand en ben aangereden. Helpt u mij om de schade door de ander te laten terugbetalen?

Helaas bent u hiervoor niet verzekerd. U moet daarom zelf de ander aansprakelijk stellen en eisen dat hij de schade aan u betaalt. Is uw auto beschadigd? Dan kunt u dat het beste rechtstreeks regelen met de verzekeraar van degene die u heeft aangereden.

4. Is mijn woonplaats van invloed op de premie die ik moet betalen?

Ja. Nederland is verdeeld in verschillende regio’s. De premie hangt af van hoe groot het risico op schade is in de regio waar u woont. Het risico is in de grote steden bijvoorbeeld groter dan in het noorden van Nederland.

5. Kan ik mijn autopremie in delen betalen?

U kunt de premie per jaar, per halfjaar, per kwartaal of per maand betalen. Betaling per halfjaar, kwartaal of per maand kan alleen via een automatische incasso of per AcceptEmail. Kiest u voor een gespreide betaling? Dan betaalt u wel iets meer premie.

6. Wat is het verzekerde bedrag bij mijn WA- verzekering?

Wij betalen per schademelding tot maximaal 2.500.000 euro voor schade aan de auto of spullen van anderen. Raakt iemand gewond of overlijdt iemand door uw schuld? Dan betalen wij maximaal 6.250.000 euro.

7. Wat is een WA- verzekering?

Een WA-verzekering is een autoverzekering. Hiermee bent u verzekerd voor schade die u met uw auto veroorzaakt aan anderen of aan zaken van anderen. U bent niet verzekerd voor eigen schade.

8. Is de dagwaarde belangrijk voor de premie bij een cascoverzekering?

Nee, de premie voor een cascoverzekering bepalen wij op basis van de catalogusprijs. Dat is de adviesverkoopprijs van de auto in Nederland. Natuurlijk betaalt u bij een oudere auto minder premie dan bij een nieuwere auto.

9. Waarvoor ben ik verzekerd bij een allrisk? Is dat een WA + volledige casco verzekering?

De allrisk autoverzekering is onze meest uitgebreide verzekering. U bent bij een WA + volledige casco verzekering verzekerd voor schade die staat bij beperkt casco (bijvoorbeeld door brand, blikseminslag, kortsluiting, inbraak of wanneer uw auto wordt gestolen), maar ook voor schades aan uw auto door een plotselinge oorzaak van buiten uw auto. Bijvoorbeeld een botsing met een andere auto. U bent ook verzekerd voor schade door een gebrek aan uw auto, waardoor hij botst, omslaat, van de weg raakt of in het water terecht komt.

10. Wat is de consumenten prijs?

Met de consumentenprijs bedoelen we de catalogusprijs. Dat is hetzelfde als de adviesverkoopprijs van de auto in Nederland. De prijs hangt af van het merk, type, model en de extra accessoires die bij de auto in de fabriek zijn gezet.

11. Hoe lang is mijn autoverzekering buiten Nederland geldig?

Woont u in Nederland en gaat u tijdelijk naar het buitenland? Bijvoorbeeld voor vakantie? Dan bent u gewoon verzekerd. Woont u niet meer in Nederland, dan blijft u verzekerd totdat uw auto een buitenlands kenteken krijgt. Eindigt het verzekeringsjaar voordat de auto een buitenlands kenteken krijgt? Dan stopt de verzekering wel op dat moment.

12. Kan ik een bonusbescherming afspreken en mijn no-claim behouden?

Ja. U kunt een bonusbescherming met ons afspreken, zodat u na bepaalde schade in dezelfde bonus-malustrede blijft en uw no-claimkorting behoudt. U koopt een bonus-malusbescherming voor schade met een andere weggebruiker. Bijvoorbeeld een auto, fietser of voetganger.
Heeft u een schade, dan vertelt u ons wie de andere betrokkene is. Na bepaalde schade blijft u zo in dezelfde bonus-malustrede en betaalt u geen hogere premie. Na een schade heeft u wel minder schadevrije jaren. Dat kan betekenen dat u meer premie gaat betalen als u overstapt naar een andere verzekeraar.

13. Kan ik de dekking wijzigen van een WA-dekking naar een WA + casco verzekering

Ja, dat kan. U moet ons dan wel een verklaring van een onafhankelijke deskundige (expert) sturen waarin staat dat uw auto geen schade heeft.

14. Wanneer kan ik de autoverzekering aanpassen? Bijvoorbeeld van een beperkt naar een allrisk verzekering?

U kunt uw verzekering op ieder moment veranderen. Bijvoorbeeld van WA + beperkt casco naar WA-verzekering. De verandering gaat dan direct in. Ook kunt u een WA-verzekering uitbreiden met een cascoverzekering. U moet ons dan wel een verklaring van een onafhankelijke deskundige (expert) sturen waarin staat dat uw auto geen schade heeft.

15. Tot welk bedrag ben ik verzekerd bij een WA + volledig casco verzekering?

Wij betalen per schademelding tot maximaal € 2.500.000 voor schade aan spullen van anderen. Raakt iemand gewond of overlijdt iemand door uw schuld? Dan betalen wij maximaal € 6.250.000. Ontstaat de schade in een land waar volgens de wet een hoger maximumbedrag geldt? Dan betalen wij maximaal dat hogere bedrag. Voor uw eigen auto betalen we de reparatiekosten tot maximaal het verzekerde bedrag.

16. Is mijn aanhanger of caravan ook verzekerd?

Een aanhanger of caravan is gratis meeverzekerd voor de WA-verzekering. Deze moet dan wel aan de auto vastzitten. Ook mag u niet bezig zijn met spullen laden of lossen op het moment dat er schade ontstaat.
U kunt bij ons eventueel een groene kaart voor de aanhanger of caravan aanvragen.
Neem daarvoor contact met ons op.

17. Wat is het verschil tussen een Ongevallen Inzittendenverzekering (OI) en een Schadeverzerkering Voor Inzittenden (SVI)?

Bij beide verzekeringen bent u verzekerd als u blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval met uw auto. De verzekeringen geldt voor alle inzittenden, dus voor de bestuurder én alle passagiers.
Het verschil is dat we bij de Ongevallen Inzittendenverzekering een vooraf vastgesteld bedrag betalen.
Bij de Schadeverzekering Voor Inzittenden betalen we de werkelijke schade als gevolg van het ongeval. Het verzekerde bedrag is bij een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) hoger dan bij een Ongevallen inzittenden (OI) .

18. Waarom wordt de cascopremie niet over de dagwaarde van de auto berekend in plaats van over de oorspronkelijke nieuwwaarde (cataloguswaarde)?

De catalogusprijs verandert niet en de dagwaarde wel. Door uit te gaan van de catalogusprijs weten we zeker dat u altijd de juiste premie betaalt. Om de precieze catalogusprijs te bepalen, kijken we onder meer naar het merk, type, model en de extra accessoires die u er in de fabriek op heeft laten zetten. Is uw auto ouder en daardoor minder waard, dan is ook uw premie lager.

19. Is een autoverzekering verplicht?

Ja. In Nederland moet u verplicht een WA-autoverzekering hebben.

20. Wat is een WA + beperkte casco autoverzekering?

Met de WA + beperkte casco verzekering bent u verzekerd voor schade aan anderen. We betalen ook voor veelvoorkomende schades aan uw eigen auto, zoals schade door brand, diefstal, storm en een gebroken ruit.

21. Wat is de assurantiebelasting bij een autoverzekering en hoe hoog is deze?

Assurantiebelasting (verzekeringsbelasting) is een speciale belasting die wordt geheven op verzekeringen. De regering bepaalt het percentage. Momenteel betaalt u 21% assurantiebelasting over de premie en de kosten die te maken hebben met de verzekering.

22. Hoe kan ik de WA-verzekering stoppen?

Stoppen wordt ook wel beëindigen of royeren genoemd. Als u de verzekering stopt, stopt de verzekering ook helemaal. U betaalt dan geen premie meer, heeft geen overeenkomst meer met ons en u kunt dan niet meer op ons rekenen voor pechhulp of een vergoeding bij schade

23. Hoe moet ik mijn WA-verzekering opzeggen?

Opzeggen kunt u snel en gratis doen via onze website als u bent ingelogd in uw eigen “mijn polismap” omgeving. U kunt ook opzeggen per brief. U moet dan een kopie van het vrijwaringsbewijs meesturen. Zegt u op per brief, dan betaalt u hiervoor administratie kosten. Deze kosten kunt u hier bekijken

24. Ik heb mijn bedrijfswagen bij Baloise verzekerd. Kan ik de privéauto van mijn partner bij u verzekeren met dezelfde bonus?

Ja dat kan. Het moet dan wel gaan om een eenmansbedrijf. 

  • 03.05.2020