Wanneer kan ik gebruikmaken van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Stel: u vindt uw auto terug met een flinke deuk of kras, maar er ligt geen briefje onder de ruitenwisser. Of u wordt aangereden door iemand die geen autoverzekering heeft. Dan kunt u een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF). In veel gevallen vergoedt dit fonds de schade. Baloise legt uit hoe het Waarborgfonds werkt.

Waarom een Waarborgfonds Motorverkeer?

Het Waarborgfonds Motorverkeer is speciaal opgericht in 1965 om schade aan een auto of motor te vergoeden als de dader van het andere motorrijtuig:

A. onbekend is gebleven (de dader is doorgereden en spoorloos)

B. wel bekend is, maar niet verzekerd

C. wel bekend is, maar zijn voertuig is gestolen

D. wel verzekerd is, maar zijn verzekeraar is failliet

E. vrijgesteld is van verzekeringsplicht

Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeraars samen en schiet te hulp als mensen schade hebben geleden in een van bovenstaande situaties, waarmee ze niet bij hun eigen autoverzekeraar kunnen aankloppen.

Voorwaarden voor een claim

Wanneer u schade aan uw auto wilt verhalen bij het Waarborgfonds Motorverkeer, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarde is dat u moet kunnen aantonen dat de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig. Dit wordt in de praktijk wel ruim uitgelegd; u kunt bijvoorbeeld ook schade door een aanhangwagen of een afgevallen lading indienen bij het fonds. Maar schade door fietsers of vandalisme kunt u helaas niet verhalen op het fonds. Ook moet u kunnen aantonen dat u heeft geprobeerd de aansprakelijke automobilist te vinden. Heeft u of iemand anders het schadeveroorzakende motorrijtuig gezien? Noteer dan direct het kenteken en/of andere kenmerken van dit motorrijtuig of maak, zo mogelijk, een foto. Meld het voorval meteen bij de politie. Op de website van het waarborgfonds kunt u altijd checken of u voldoet aan de voorwaarden voor een claim.

Eigen risico en noodzakelijk bewijs

Bij materiële schade veroorzaakt door een onbekende dader heeft u een eigen risico van € 250,-. Om uw schade door het Waarborgfonds vergoed te kunnen krijgen, moet vaststaan dat de bestuurder van het onbekend gebleven of onverzekerde motorrijtuig aansprakelijk is voor de ontstane schade. Dit bewijs kan op verschillende manieren worden geleverd. Door ooggetuigen, of stille getuigen (achtergebleven sporen), of  locatiegetuigen (mensen die kunnen bevestigen dat u uw auto onbeschadigd geparkeerd had en later met schade heeft teruggevonden, zonder dat er tussentijds mee is gereden).

Hoe pakt u het aan?

Wilt u een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer voor schade aan uw auto? Dan moet u foto’s maken van bijvoorbeeld de afgereden onderdelen, lakschade en glasscherven om te bewijzen dat de schade is veroorzaakt door een motorvoertuig. Met een politieaangifte, buurtonderzoek of advertentie moet u bovendien aantonen dat u heeft geprobeerd de dader te vinden. U moet deze acties starten binnen 14 dagen na de aangetroffen schade. Wanneer u te laat handelt, geeft het fonds sowieso geen vergoeding.

Alle benodigde formulieren voor een claim vindt u op de website van het Waarborgfonds. 

Bij Baloise ziet u snel en simpel hoeveel u kunt besparen op uw autoverzekering

Bereken uw premie

Toch nog vragen?

Onze experts staan voor u klaar met antwoord en advies.
Neem contact met ons op