Fraude

Fraude

Wij willen niet dat onze klanten de dupe worden van fraude en dat zij via hun premie meebetalen aan fraudegedrag. Daarom doen we er alles aan om fraude te voorkomen en tegen te gaan. Met fraude bedoelen wij dat een klant ons bewust benadeelt met als doel er zelf (of anderen) financieel beter van te worden. Voorbeelden van fraude

 • Niet de hele waarheid vertellen.
 • Expres tegen iemand aanrijden. Of iemand anders vragen schade te veroorzaken.
 • Een schade bij aan ons indienen die u al had toen u de verzekering afsloot.
 • Een afgewezen schade nog een keer melden, maar dan met een ander verhaal.
 • Een rekening vervalsen.

Wat doen we bij fraude? Als we merken dat u fraudeert, kunnen wij besluiten om de volgende maatregelen te nemen:

 • We betalen niet voor uw schade.
 • We vragen u de al betaalde schade aan ons terug te betalen.
 • We laten u betalen voor de extra gemaakte kosten.
 • We stoppen de verzekering. Heeft u nog andere verzekeringen bij ons? Dan kunnen we die ook stoppen.
 • We zetten de fraude op een interne lijst. Het wordt dan moeilijker voor u om een nieuwe verzekering af te sluiten.
 • We melden de fraude aan de Stichting CIS, die een incidentenregistratie bijhoudt. Zij houden een lijst van fraudegevallen bij. Andere verzekeraars kunnen deze lijst bekijken en beslissen of ze u wel willen verzekeren. Voor meer informatie gaat u naar de site van Stichting CIS.
 • We doen aangifte bij de politie