Schade melden

Online schademelden

Meld schade aan uw auto zo snel mogelijk. Het liefst binnen 24 uur. U kunt schade eenvoudig online melden met behulp van de Mobielschademelden app of in Mijn Polismap. Als u gebruik heeft gemaakt van het Europeesschadeformulier kunt u deze ook zenden door middel van een e-mail aan schade@baloise.nl. We nemen uw schade na ontvangst direct in behandeling.

Telefoonnummers Schadeafdeling

Tijdens werkdagen kunt u tussen 8:00 en 17:30 uur bellen met ons: 088-9993700. Op andere dagen en tijden met SOS. En voor hulpverlening na een ongeval of pechhulp met SOS.

  • Binnen Nederland: 020-6515151
  • Buiten Nederland: +31-206515151

Auto gestolen? Meld de diefstal bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen (AGV). Bereikbaar op alle dagen van 7:00 tot 23:00 uur via 088 0087 444. En aan ons via 088-9993700.

Schade herstellen

U kunt ruitschade snel laten repareren door een aangesloten glashersteller bij u in de buurt.

Schade aan uw auto kunt u laten repareren door een aangesloten schadehersteller.

Diefstal

Is uw auto gestolen? Doe dan direct aangifte bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen (AGV) van het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Aangifte kan uitsluitend telefonisch. Het loket is alle dagen bereikbaar van 7:00 tot 23:00 uur via 088 00 87 4444. Wordt uw auto gestolen in het buitenland doe dan direct aangifte bij de plaatselijke politie. Bewaar de aangifte goed. Die heeft u nodig omdat u de aangifte ook moet melden bij het AGV. U scant de aangifte en mailt die naar agv@liv.nl. Uiteraard meldt u de diefstal ook aan ons via 088-9993700.

Directe Schadeafhandeling

Bent u WA of WA beperkt casco verzekerd en is uw auto beschadigd door een botsing met een ander motorrijtuig met een Nederlands kenteken. En is de bestuurder van het andere motorrijtuig schuldig aan de botsing? Dan kunt u de schade ook bij ons indienen. De schade die wij aan u vergoeden omvat alle schade die u ook vergoed zou krijgen van de verzekeraar van de bestuurder van het andere motorrijtuig.
Heeft u of een van de passagiers letsel- of overlijdenschade dan moet u de schade bij de verzekeraar van de bestuurder te melden. Klik hier voor de animatie over de directe schadeafhandeling en de andere regels waaraan voldaan moet worden.

U heeft schade, wat verwachten we van u?

Dat u de schade zo snel mogelijk aan ons meldt. Vul bij een aanrijding het schadeformulier in. En vraag dat ook aan de tegenpartij. Vul thuis de achterzijde van het formulier in. Vertel eerlijk aan ons wat er is gebeurd. En werk mee aan alles wat we van u vragen om de schade af te handelen.

Wat wordt er met mijn schademelding gedaan?

Uw schademelding wordt in behandeling genomen. U ontvangt van ons een bevestigingsbericht als u de schade online meldt via mijn polismap of via de Mobielschademelden app. Meldt u de schade via de post dan ontvangt u het bevestigingsbericht ook via de post. We kijken of de schade onder uw verzekering valt en of we nog meer informatie van u nodig hebben. Dit om de schade zo spoedig mogelijk af te wikkelen. Bekijk hier wat onze reactietermijnen zijn.

Hoe wordt de hoogte van de schade vastgesteld?

We kunnen de schade laten vaststellen door een onafhankelijke deskundige. Bent u het niet eens met de vaststelling van de onafhankelijke deskundige? Dan mag u zelf een andere deskundige vragen naar de schade te kijken. Worden uw deskundige en onze deskundige het niet eens over het bedrag? Dan kiezen zij samen een derde deskundige. Deze deskundige bepaalt een bedrag dat niet lager is dan het bedrag van onze deskundige en niet hoger dan het bedrag van uw deskundige. We gebruiken dan het bedrag dat deze derde deskundige noemt. We betalen de kosten van onze deskundige. De kosten van inschakeling van uw deskundige en de eventueel ingeschakelde derde deskundige worden altijd vergoed tot de kosten van onze deskundige. Indien de kosten van uw deskundige en de eventuele derde deskundige meer bedragen dan de kosten van de eigen deskundige, zal het verschil worden getoetst aan de redelijkheid. De vergoeding bedraagt echter nooit meer dan 125% van de kosten van onze deskundige.

Wat doen we in bijzondere gevallen?

In bijzondere gevallen schakelen we een onderzoeksbureau in. Dit doen we om de oorzaak van de schade helder te krijgen. De onderzoeker stelt dan vragen over feiten en omstandigheden van de schade. Het onderzoeksbureau moet zich houden aan de regels die staan in de gedragscode persoonlijk onderzoek en het protocol verzekeraars en criminaliteit. De gedragscode en het protocol staan op de website van het verbond van verzekeraars.

Hoe wordt uw schade gerepareerd?

Bent u voor de schade verzekerd? Dan kunt u uw auto laten repareren bij een reparatiebedrijf waarmee wij samenwerken.

Wat vergoeden we?

Als u de verzekerde schade laat repareren bij een reparatiebedrijf waar we mee samenwerken dan vergoeden we de schade.

Het eigen risico wat op uw polis vermeld staat moet u zelf betalen. Als de schade veroorzaakt is door een bestuurder jonger dan 25 jaar dan wordt het eigen risico wat op uw polis vermeld staat verhoogd met € 250,-. Als u de verzekerde schade laat repareren bij een reparatiebedrijf waar we niet mee samenwerken wordt bij een schade tot € 1.000,- het eigen risico wat op uw polis staat verhoogd met € 250,-. Is de schade hoger dan € 1.000,- dan betalen wij 75% van de schade minus het eigen risico wat op uw polis staat.

Hoe snel wordt de schade geregeld?

We betalen nadat wij alle gegevens hebben ontvangen die nodig zijn om uw schade te beoordelen. In de meeste gevallen betalen we rechtstreeks aan de hersteller. Als er een eigen risico of BTW verrekening geldt, ontvangt u van de hersteller daarvan een nota.

Wat als u geen recht heeft op vergoeding?

Heeft u geen recht op vergoeding of maar voor een gedeelte? Dan wijzen we de schade af. Dit doen wij altijd schriftelijk met een duidelijke uitleg. Als u het daar niet mee eens bent. Kunt u ons bellen. We laten de schade dan opnieuw beoordelen. Bent u ontevreden over deze tweede beoordeling? Dan kunt u een klacht bij ons indienen.

Wat gebeurt er met mijn premie en schadevrije jaren?

Indien u de veroorzaker van de aanrijding bent of we kunnen de volledig cascoschade niet verhalen, valt u 5 jaar terug in schadevrije jaren. Heeft u 16 of meer schadevrije jaren dan valt u terug naar 10 schadevrije jaren. Op de bonus-malus ladder valt u 5 treden terug. Als u terugvalt in schadevrije jaren en 5 treden verliest op de bonus-malus ladder informeren we u daarover en vertellen we u wat dat betekent voor uw premie. U kan dan bekijken of het voor u voordeliger is om de totale schade (van u en de tegenpartij) voor eigen rekening te nemen. In de polisvoorwaarden kunt u precies lezen waar u recht op heeft. Ook kunt u kijken bij veel gestelde vragen en dan vooral bij de blokjes diefstal, ongeluk en pech. Voor een snel overzicht kunt u ook de flowchart wat te doen bij schade bekijken.

 

Het waarborgfonds

Heeft u schade geleden veroorzaakt door een onbekend óf onverzekerd motorvoertuig en is uw auto WA of WA en Beperkt Casco verzekerd en heeft u geen rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u niet bij uw eigen autoverzekeraar terecht. Daarom is in 1965 het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF) opgericht.

Het Waarborgfonds is er voor mensen die door een motorvoertuig zoals een brommer, auto of tractor schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden of als hij niet verzekerd is. Ook schade die is veroorzaakt met een gestolen motorvoertuig kan vergoed worden. Het Waarborgfonds vergoedt dus alleen schade door een motorvoertuig. Schade door bijvoorbeeld vandalisme vergoedt het Waarborgfonds niet. Het Waarborgfonds is een stichting zonder winstoogmerk en wordt gefinancierd uit jaarlijks vastgestelde bijdragen van Nederlandse motorrijtuigverzekeraars. Een deel van alle WA-premies voor motorrijtuigen gaat naar het Waarborgfonds.

Via onderstaande link komt u op de website van het waarborgfonds, waar u uw claim kunt indienen. En een video kunt bekijken waarin helder wordt verteld aan welk voorwaarden voldaan moet worden, klik hier.

Algemene dienstenwijzer

De financiële bedrijfstak hecht aan goede voorlichting en kwaliteit. Wie zijn wij en wat houdt onze dienstverlening in?

Algemene dienstenwijzer

Polisvoorwaarden

Is uw schade verzekerd of niet? Daalt uw no-claim door de schade? U leest het in uw polisvoorwaarden.

 

Polisvoorwaarden

 

Europees schadeformulier

Bent u betrokken bij een ongeval of aanrijding? Vul dan, liefst met de andere betrokken partij(en), het Europees schadeformulier in.

Europees schadeformulier

Toch nog vragen?

Onze experts staan altijd voor u klaar met antwoord en advies.
Neem contact met ons op