Is de dagwaarde belangrijk voor de premie bij een cascoverzekering?