Waarom wordt de cascopremie niet over de dagwaarde van de auto berekend in plaats van over de oorspronkelijke nieuwwaarde (cataloguswaarde)?