Kwaliteitscode rechtsbijstand

Baloise onderschrijft de kwaliteitscode Rechtsbijstand

Baloise onderschrijft ook de kwaliteitscode Rechtsbijstand, zo ook de vrije keuze van advocatuur die hierin is opgenomen. Deze vrije keuze hebben wij vastgelegd in onze polisvoorwaarden, waarvan wij hieronder alleen de passages nu laten zien die betrekking hebben op deze (vrije keuze van) advocatuur:

Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

Welke andere afspraken gelden er voor onze juridische hulp?

Voor onze juridische hulp gelden ook nog de volgende afspraken:

  • U krijgt juridische hulp van deskundigen die bij ons in dienst zijn. We kunnen ook besluiten om een externe deskundige in te schakelen.
  • Als wij de zaak door een externe deskundige willen laten behandelen, mogen alleen wij die opdracht geven. We overleggen dat met u. U mag dus niet zelf opdracht geven aan een externe deskundige.
  • Als wij opdracht geven aan een advocaat om u te verdedigen in een gerechtelijke of administratieve procedure, mag u de advocaat kiezen. Is uw rechtszaak in Nederland? Dan mag u alleen een advocaat kiezen die in Nederland ingeschreven is en zijn kantoor in Nederland heeft.

Is uw rechtszaak in het buitenland? Dan mag u alleen een advocaat kiezen die in dat land ingeschreven is bij een rechtbank. Wilt of kunt u geen advocaat kiezen, dan kiezen wij.

  • Wij geven namens u opdrachten aan advocaten en andere deskundigen. U geeft ons toestemming om dat te doen. We hoeven niet meer dan één advocaat of andere deskundige in te schakelen.

Wat gebeurt er als een advocaat niet verplicht is?

Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geldt het volgende: Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geldt het volgende:

  • Als een juridisch specialist die bij ons in dienst is rechtsbijstand verleent, zijn dit interne kosten. Deze interne kosten betalen wij onbeperkt. De bijkomende externe kosten betalen wij ook.
  • Schakelen wij op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan betalen wij de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener in die procedure. Wij betalen voor deze behandelkosten maximaal 5.000 euro per procedure.
  • Vraagt u ons om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve (incasso)procedure, terwijl wij niet verplicht zijn een advocaat in te schakelen?

Dan moet u een eigen risico betalen van 250 euro. Pas nadat wij dit eigen risico hebben ontvangen, zullen wij de opdracht geven aan de externe rechtshulpverlener die u heeft aangewezen.

Welke juridische hulp kunt u krijgen?

  • U mag zelf een rechtshulpverlener kiezen, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. In veel gevallen kan de juridisch specialist van DAS die procedure voor u voeren. Maar als u dat wilt, mag u ook een rechtshulpverlener kiezen die niet bij DAS in dienst is. Bijvoorbeeld een advocaat. Dit noemen wij een externe rechtshulpverlener. Kiest u voor het voeren van een procedure voor een externe rechtshulpverlener? En gaf DAS namens u deze rechtshulpverlener opdracht om deze procedure te voeren? Dan hoeft DAS voor deze procedure geen andere rechtshulpverlener of juridisch specialist in dienst van DAS meer in te schakelen. Ook als uw tegenpartij juridische hulp krijgt van DAS, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Meer hierover leest u in artikel 13

Zie voor een juiste interpretatie van onze polisvoorwaarden de volledige tekst van onze polisvoorwaarden: https://www.baloise.nl/auto-verzekeren/baloise-polisvoorwaarden/