Baloise onderschrijft de kwaliteitscode Rechtsbijstand

Baloise onderschrijft ook de kwaliteitscode Rechtsbijstand, zo ook de vrije keuze van advocatuur die hierin is opgenomen. Deze vrije keuze hebben wij vastgelegd in onze polisvoorwaarden, waarvan wij hieronder alleen de passages nu laten zien die betrekking hebben op deze (vrije keuze van) advocatuur

Algemene voorwaarden rechtsbijstandverzekering

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. verzorgt de juridische hulp voor ons.

Welke andere afspraken gelden er voor de juridische hulp?

Voor onze juridische hulp gelden ook nog de volgende afspraken:

 • U krijgt juridische hulp van deskundigen die bij DAS in dienst zijn. DAS kan ook besluiten om een externe deskundige in te schakelen.
 • DAS overlegt met u over wat zij gaat doen en hoe groot de kans op een goede oplossing is. DAS overlegt alleen met anderen als u daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Als er geen kans is op een goede oplossing van het conflict, krijgt u geen hulp.
 • Als DAS vindt dat er geen kans (meer) is op een goede oplossing van het conflict, krijgt u geen juridische hulp (meer).
 • Soms zijn de kosten van de juridische hulp hoger dan het bedrag waarover uw conflict gaat. DAS helpt u dan op een andere manier. DAS kan dan namelijk besluiten om het schadebedrag rechtstreeks aan u te betalen. U heeft dan geen juridische hulp meer nodig. DAS hoeft u deze hulp dan ook niet te geven.
 • Als DAS de zaak door een externe deskundige wil laten behandelen, mag alleen DAS die opdracht geven. DAS overlegt dat met u. U mag dus niet zelf opdracht geven aan een externe deskundige.
 • Als DAS opdracht geeft aan een advocaat om u te verdedigen in een gerechtelijke of administratieve procedure, mag u de advocaat kiezen. Is uw rechtszaak in Nederland? Dan mag u alleen een advocaat kiezen die in Nederland ingeschreven is en zijn kantoor in Nederland heeft. Is uw rechtszaak in het buitenland? Dan mag u alleen een advocaat kiezen die in dat land ingeschreven is bij een rechtbank. Wilt of kunt u geen advocaat kiezen, dan kiest DAS.
 • DAS geeft namens u opdrachten aan advocaten en juridisch deskundigen. U geeft DAS toestemming om dat te doen. DAS hoeft niet meer dan één advocaat of andere deskundige in te schakelen.
 • Ontstaat er schade door fouten van deskundigen die bij DAS in dienst zijn, dan kunt u DAS vragen voor die schade te betalen. DAS betaalt nooit meer dan het bedrag waarvoor DAS verzekerd is plus het eigen risico dat DAS heeft. DAS betaalt geen schade die veroorzaakt wordt door fouten van andere deskundigen. U kunt de polis van de aansprakelijkheidsverzekering van DAS bij DAS opvragen.
 • Zijn er behalve u nog andere belanghebbenden die juridische hulp over het conflict aanvragen? Dan mag DAS één advocaat inschakelen die aan alle belanghebbenden samen hulp geeft. Welk bedrag DAS betaalt, hangt af van het aantal personen dat in de zaak betrokken is. Als dit bijvoorbeeld 20 mensen zijn, dan betaalt DAS aan u 1/20 deel van de kosten van de advocaat.

Welke juridische hulp kunt u krijgen?

Is het u krijgt de volgende juridische hulp van DAS:

 • DAS adviseert u over uw rechtspositie en uw juridische mogelijkheden;
 • DAS verdedigt u tegen de eisen van de persoon met wie u een conflict heeft;
 • Heeft u een verzoek aan de rechter of heeft u een bezwaar tegen een uitspraak? Dan maakt DAS een verzoekschrift of een bezwaarschrift en DAS verdedigt dit.
 • DAS schakelt zo nodig namens u een advocaat in om u bij de rechter bij te staan;
 • DAS betaalt de kosten van de rechtshulpverlening of schiet deze voor. Van dit laatste is sprake als u die kosten terugkrijgt of kunt terugkrijgen van uw tegenpartij. U moet deze kosten dan aan DAS terugbetalen;
 • DAS zorgt ervoor dat de tegenpartij zich houdt aan de uitspraken die werden gedaan door de rechter
 • Dit doet DAS tot maximaal vijf jaar na de uitspraak;
 • U mag zelf een rechtshulpverlener kiezen, als het nodig is om namens u een gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. In veel gevallen kan de juridisch specialist van DAS die procedure voor u voeren. Indien u dit wilt, mag u ook een rechtshulpverlener kiezen die niet bij DAS in dienst is. Bijvoorbeeld een advocaat. Dit noemen wij een externe rechtshulpverlener. Kiest u voor het voeren van een procedure voor een externe rechtshulpverlener? En gaf DAS namens u deze rechtshulpverlener opdracht om deze procedure te voeren? Dan hoeft DAS voor deze procedure geen andere rechtshulpverlener of juridisch specialist in dienst van DAS meer in te schakelen. Ook als uw tegenpartij juridische hulp krijgt van DAS, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen

Wat gebeurt er als een advocaat niet verplicht is?

Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet en regelgeving niet verplicht om een advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geldt het volgende:

  • Als een juridisch specialist die bij DAS in dienst is rechtsbijstand verleent, zijn dit interne kosten. Deze interne kosten betaalt DAS onbeperkt. De bijkomende externe kosten betaalt DAS ook, tot maximaal € 25.000,-.

Sc

 • hakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener in die procedure. DAS betaalt voor deze behandel- kosten maximaal € 5.000,- per procedure. Dit bedrag is exclusief btw. Kunt u de btw niet verrekenen? Dan betaalt DAS u ook de btw.
 • Vraagt u DAS om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve procedure, terwijl het niet verplicht is een advocaat in te schakelen? Dan moet u per procedure een eigen risico betalen van € 250,-. Pas nadat DAS dit eigen risico heeft ontvangen, geeft DAS de opdracht aan de externe rechtshulpverlener die u heeft aangewezen.

Zie voor een juiste interpretatie van onze polisvoorwaarden de volledige tekst van onze polisvoorwaarden: Baloise polisvoorwaarden