Privacy

 

Bij het verwerken van persoonsgegevens hecht de Baloise Group het grootste belang aan de bescherming van uw privacy. De Baloise Group beantwoordt bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming, de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de volgende bepalingen:

 1. Bescherming

Ten gevolge van de snel toenemende digitalisering van onze wereld heeft het thema gegevensbescherming een hoge prioriteit voor Baloise. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming verwerkt. De bescherming van uw privacy en uw gegevens tegen onbevoegde toegang, verlies of misbruik krijgt bij ons absolute voorrang.

 1. Verantwoordelijke dienst en contactgegevens 

De dienst die verantwoordelijk is voor de hier beschreven gegevensverwerking is:

Baloise Belgium N.V. vestiging Nederland, postbus 45, 4153 ZG Beesd, compliance@baloise.nl (hierna: “Baloise” of “wij” genoemd).

U kunt onze Functionaris voor Gegevensbescherming/Data Protection Officer contacteren voor vragen via compliance@baloise.nl. U kunt ook bij onze FG/DPO terecht met verzoeken om informatie, suggesties of klachten.

 1. Doelbinding van het gebruik en verstrekking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen verwerkt voor het doel zoals vermeld bij de gegevensverstrekking, wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. om met u een verzekering af te sluiten en uit te voeren;
 2. om u te kunnen informeren over uw verzekering;
 3. voor marketing activiteiten;
 4. om fraude te voorkomen;
 5. om statistisch onderzoek te doen;
 6. het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen om doeleinden 1, 2, 4 en 5 te realiseren zijn van belang bij de uitvoering van uw verzekeringsovereenkomst, om deze reden worden dan ook uw persoonsgegevens verzameld. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verzameld teneinde aan wettelijke verplichtingen, doeleinde 6, te voldoen. Om uw persoonsgegevens te gebruiken voor onze marketingactiviteiten vragen wij uw toestemming. De toestemming vragen wij op het moment dat u een verzekering bij ons afsluit, op het aanvraagformulier.

In het geval dat u lichamelijke schade heeft opgelopen bij een ongeval, kunnen wij u om uw medische gegevens vragen met betrekking tot de lichamelijke schade. Hiervoor vragen wij om u toestemming, dit doen we doormiddel van een toestemmingsformulier.

Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding en tot naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Wilt u meer weten over deze gedragscode, dan kunt u een folder hierover bij ons opvragen. De hele tekst van de gedragscode kunt u lezen op de website van het

Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl. U kunt deze ook opvragen bij het verbond van Verzekeraars, postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

 1. Behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door hem of haar een kenmerk toe te kennen. Dat kan, bijvoorbeeld, de naam, een e-mailadres of telefoonnummer zijn. Persoonsgegevens omvatten ook informatie over persoonlijke voorkeuren zoals hobby’s of lidmaatschappen en voorkeuren met betrekking tot andere websites. Geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens die niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren, worden niet als persoonsgegevens beschouwd. Verwerking betekent elke behandeling van uw gegevens ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder het verwerven, opslaan, gebruiken, wijzigen, openbaar maken, archiveren of vernietigen van uw gegevens.

Persoonsgegevens kunnen direct van u worden verkregen, maar ook indirect. Om onnodige risico’s te voorkomen en fraude tegen te gaan, vragen we (indien aanwezig) indirect persoonsgegevens over u op bij de Stichting Centrale Informatie Systeem (CIS), Meer weten over Stichting CIS? www.stichtingcis.nl.

 1. Serverlogbestanden

Baloise verzamelt gegevens over de toegang tot de website, zogenaamde serverlogbestanden. De toegangsgegevens omvatten:

 • naam van de bezochte website;
 • bestandsnaam;
 • datum en tijdstip van het bezoek;
 • hoeveelheid overgedragen gegevens;
 • melding van een succesvol bezoek;
 • gebruikte internetbrowser plus versie;
 • besturingssysteem van de gebruiker;
 • referrer URL (de eerder bezochte pagina);
 • IP-adres en de verzoekende provider.

Baloise gebruikt deze loggegevens alleen voor statistische evaluaties ten behoeven van de werking, de beveiliging van onze IT-systemen en de optimalisatie van de websites in de zin van artikel 6 lid 1 sub f AVG, om u te alle tijde een veilige en vlotte gebruikerservaring te bieden. Baloise behoudt zich echter het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren, indien er op basis van concrete aanwijzingen een gegrond vermoeden bestaat van illegaal gebruik. De serverlogbestanden worden na een periode van 30 dagen verwijderd.

 1. Informatie aan derden

 

De door u verstrekte informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij dit voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst noodzakelijk is. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld kunnen worden zijn: (letsel)schade afhandelaars, financiële instellingen (incasso), softwareleveranciers en rechtsbijstandverleners.

 1. Contactformulier en e-mail 

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, zullen uw contactgegevens die aan ons zijn verstrekt voor het verwerken van de aanvraag en eventuele vervolgvragen worden geregistreerd. Uw toestemming wordt verkregen voor de verwerking van uw gegevens in het kader van het verzendproces en er wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De wettelijke basis voor deze verwerking van uw gegevens is artikel 6 lid 1 sub a AVG. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens wanneer u per e-mail contact met ons opneemt, is artikel 6 lid 1 sub f AVG. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend om contactlegging te verwerken. Dit is ook ons noodzakelijke, rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking artikel 6 lid 1 sub b AVG.

 1. Bewaartermijn van persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens de gehele looptijd van uw verzekering. Na beëindiging van uw verzekeringsovereenkomst worden uw persoonsgegevens nog 7 jaar bewaard, om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Na het verstrijken van deze 7 jaar worden uw persoonsgegevens uit het proces en systeem gehaald. Indien uw persoonsgegevens voorkomen in een lopend schadedossier worden uw persoonsgegevens 7 jaar na het sluiten van het laatste schadedossier uit het proces en systeem gehaald.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om op het toestel, dat gebruikt wordt om toegang te krijgen (pc, smartphone, enz.), specifieke, aan dat gerelateerde informatie op te slaan. Wij gebruiken cookies op onze websites. In ons cookiebeleid krijgt u meer informatie over onze cookies en in ons privacycentrum kunt u te allen tijde uw cookie-instellingen aanpassen aan uw behoeften.

Wij willen u er ook op wijzen dat u gebruik van cookies ook individueel kunt regelen in uw browserinstellingen. Als u daar echter alle cookies uitschakelt, is het mogelijk dat deze en ook andere websites niet meer correct kunnen worden weergegeven.

Als u een uitgebreid en actueel overzicht wilt van alle toegang van derden tot uw internetbrowser, raden wij u aan een hiervoor ontwikkelde browserplugin te instaleren. U kunt uw computer ook zo instellen dat u telkens een waarschuwing ontvangt, wanneer een cookie wordt verzonden. U kunt ook alle cookies uitschakelen. U kunt de browserinstellingen wijzigen in elke browser die u gebruikt en op elk toestel dat u gebruikt. Elke browser heeft kleine verschillen, raadpleeg het help-menu van uw browser voor meer informatie over het wijzigen van uw cookies. Als u uw cookies uitschakelt, heeft u mogelijk geen toegang meer tot veel toepassingen die de pagina’s en apps efficiënter maken en werken sommige van onze diensten mogelijk niet meer.

 1. Integratie van diensten en content van derden

In sommige gevallen wordt content van derden, zoals video’s van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites, geïntegreerd in ons online aanbod. Dit verondersteld altijd dat de aanbieders van deze content (hierna “derde aanbieders” genoemd) op de hoogte zijn van uw IP-adres. Zonder dit IP-adres kunnen de derde aanbieders de content niet naar uw browser sturen. Wij integreren deze content alleen in onze site om u nuttige informatie aan te bieden of om een proces voor u te vergemakkelijken zonder verdere gegevensverwerking. Daarom is de wettelijke basis voor deze gegevensverwerking te vinden in artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons rechtmatig belang is dat wij u deze content als een dienst kunnen aanbieden. Bovendien worden bepaalde diensten alleen zoals bovenvermeld geactiveerd als u ze actief selecteert. In die gevallen is de wettelijke basis van de gegevensverwerking artikel 6 lid 1 sub a AVG. Als u deze content niet wilt, kunt u uw browserinstellingen overeenkomstig wijzigen. Wij stellen alles in het werk om alleen die content te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres enkel gebruiken voor de levering van de content. Wij hebben echter geen invloed op als derde aanbieders het IP-adres bijvoorbeeld voor statistische doeleinden opslaan.

 1. Analyse van het gebruiksgedrag en andere diensten

11.1 Google Analytics en Tag Manager

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics en Tag Manager, een webanalysedienst en een bijbehorende ondersteunende tool van Google Inc. (“Google”). Google Analytics en Tag Manager gebruiken cookies om deze diensten in te schakelen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Op de website van Baloise is standaard IP-anonimisering geactiveerd, wat betekend dat dat uw IP-adres wordt verkort voordat het naar Google wordt verzonden.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat uw browser in het kader van de Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om, met uw toestemming of om technische redenen, uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en ons andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. In het geval van technische noodzakelijke cookies is de wettelijke basis artikel 6 lid 1 sub f AVG. Ons rechtmatige belang is om de functionaliteit van de website zo goed mogelijk te garanderen. Voor alle ander cookies is onze verwerking gebaseerd op uw toestemming in het privacycentrum volgens artikel 6 lid 1 sub a AVG.

De volgende gegevens kunnen anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden worden opgeslagen en geanalyseerd:

 • de bezochte pagina’s en de volgorde daarvan;
 • het gebruikte besturingssysteem en de gebruikte browser;
 • datum en tijdstip van het bezoek aan de pagina;
 • het adres van de eerder bezochte website, indien uw bezoek via een daar geplaatste directe link naar ons tot stand is gekomen en
 • informatie over de herkomst.

11.2 DoubleClick by Google

DoubleClick by Google is een dienst die wordt geleverd door Google Inc. DoubleClick by Google gebruikt cookies om voor u relevante advertenties aan te bieden. Uw browser krijgt een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controleren welke advertenties in uw browser zijn weergegeven en welke zijn opgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Door de I like-knop van Facebook te gebruiken, stellen de DoubleClick-cookies google en zijn partnerwebsites alleen in staat om advertenties te plaatsen die gebaseerd zijn op eerdere bezoeken aan onze of andere websites op het internet. De door de cookies gegenereerde informatie wordt door Google voor analyse overgebracht naar een server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Overdracht van gegevens door google aan derden gebeurt uitsluitend op grond van wettelijke bepalingen of in het kader van de verwerking van ordergegevens. Google zal in geen geval uw gegevens matchen met andere gegevens die door Google zijn verzameld. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Google en de hierboven beschreven wijze van gegevensverwerking alsmede het genoemde doel. U kunt de opslag van cookies aanpassen via de overeenkomstige instellingen in ons privacycentrum. De wettelijke basis is hier uw toestemming volgens artikel 6 lid 1 sub a AVG.

 1. Sociale media en reclame 

Sociale mediacookies stellen ons in staat om verbinding te maken met uw sociale netwerken en content van onze pagina’s op sociale netwerken te delen. Meer informatie vindt u in het privacycentrum en in het cookiebeleid.

12.1 Facebook remarketing/retargeting

We hebben op onze pagina’s remarketingtags geïntegreerd van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, brengen de remarketingtags een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u

onze site heeft bezocht en/of een aankoop heeft gedaan met behulp van uw IP-adres. Facebook kan zo uw aan onze pagina’s en eventuele aankopen aan uw Facebook-account koppelen. De aldus verkregen informatie kunnen wij gebruiken voor de weergave van Facebook-advertenties, evenals voor marketinganalyses en/of verdere gerichte maatregelen. Wij willen erop wijzen dat wij niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Facebook worden gebruikt. Voor meer informatie kunt u het privacystatement van Facebook raadplegen op https://www.facebook.com/about/privacy/.

12.2 Twitter

Knoppen van de Twitter-service zijn geïntegreerd op onze pagina’s. die knoppen worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Ze zijn herkenbaar aan termen als ‘Twitter’ of ‘volgen’, gecombineerd met een gestileerde blauwe vogel. Met behulp van de knoppen is het mogelijk om een bijdrage of pagina van onze website te delen op Twitter on ons te volgen op Twitter.

Door op deze knop te klikken maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Twitter. De inhoud van de Twitter-knoppen wordt rechtstreeks van Twitter naar uw browser verzonden. Wij willen erop wijzen dat wij niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door Twitter worden gebruikt.

Voor meer informatie kunt u het privacystatement van Twitter raadplegen op http://twitter.com/privacy.

12.3 YouTube

Op onze pagina’s is YouTube geïntegreerd, een dienst die beheerd wordt door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“YouTube”). De link naar de gegevensbescherming van YouTube vindt u hier: https://policies.google.com/privacy.

 1. Gegevensbeveiliging

Houd er rekening mee dat het internet een wereldwijd open netwerk is. Als u persoonlijke gegeven via internet verstuurt, doet u dat altijd op eigen risico.

De door u verzonden persoonsgegevens worden beschermd door de huidige beveiligingsstandaard van overeenkomstige versleutelingsmechanismen (Secure Socket Layer). Ondanks uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen kunnen gegevens verloren gaan of onderschept en/of gemanipuleerd worden door onbevoegden. Baloise neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om dit binnen het systeem van Baloise te voorkomen. Uw computer bevindt zich echter buiten de beveiligingszone die wordt beheerd door Baloise. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker om u te informeren over de nodige veiligheidsmaatregelen en om gepaste maatregelen te nemen in dit verband. Baloise is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die u zou kunnen lijden als gevolg van gegevensverlies of –manipulatie.

 1. Secure Socket Layer (SSL)

Secure Socket Layer (SSL) is een protocol voor veilige gegevensoverdracht via het internet. De meerderheid van de browsers gebruikt deze procedure. SSL maakt gebruik van de ‘public key’-procedure, waarbij gegevens die zijn gecodeerd met een voor het publiek toegankelijke sleutel alleen kunnen worden ontcijferd met een zeer specifieke privésleutel. De meeste browsers geven door middel van een sleutel of hangslot aan of de verbinding beveiligd of onbeveiligd is.

 1. Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op rectificatie;
 • recht om vergeten te worden;
 • recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • recht tegen automatische individuele besluitvorming;
 • recht van bezwaar.

Het recht om vergeten te worden houdt in dat op uw verzoek al uw persoonsgegevens gewist worden. Uw persoonsgegevens worden indien u gebruikt maakt van dit recht. 7 jaar na het beëindigen van uw verzekeringsovereenkomst (of 7 jaar na het sluiten van het laatste schadedossier) gewist. Het recht van overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens houdt in dat wij op uw verzoek, uw persoonsgegevens overzichtelijk aan u overdragen zodat u deze

eenvoudig aan een nieuwe verzekeraar kunt overdragen. Wilt u gebruik maken van uw rechten dan kunt u contact met ons opnemen via compliance@baloise.nl. Voordat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen vragen wij u om u zelf te identificeren.

In alle gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming heeft u het recht deze te allen tijde in te trekken. De Intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. In ons privacycentrum kunt u te allen tijde uw cookie-instellingen aanpassen aan uw behoeften.

 1. Toepassingsgebied van het privacystatement

Deze bepalingen inzake gegevensbescherming zijn van toepassing op alle websites, diensten en toepassingen van Baloise, tenzij deze eigen bepalingen bevatten. Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

 1. Wijziging van het privacystatement

Wij behouden ons het recht voor deze bepalingen inzake gegevensbescherming te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

Indien wij uw gegevens verwerken voor een ander doel dan waarvoor uw gegevens zijn verzameld, zullen wij u vooraf op gepaste wijze over dit andere doel informeren.

Basel, 25.05.2018